WSW-populatie daalt gestaag door

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

De groep mensen met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in 2018 net als de andere afgelopen jaren met zo’n 4.000 personen gekrompen. Dat blijkt uit de jaarstatistieken Wsw die Panteia in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft opgesteld.

Aandeel jongeren gehalveerd

Daarmee zet de trend van de laatste jaren dus verder door. Het aantal Wsw’ers stond eind vorig jaar op 82.603. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 is de Wsw ‘op slot’ gegaan voor nieuwe instroom, waarmee de voorziening geleidelijk wordt afgebouwd. Het aandeel van jongeren onder de 27 in het Wsw-bestand is sindsdien gehalveerd naar 2 procent. Sinds 2014 is de gemiddelde leeftijd van het Wsw-bestand met 2,5 jaar gestegen. Van de uitstroom was 70 procent het gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, 2 jaar ziekte of overlijden.

Gemiddelde leeftijd rond de 50

Van de Wsw’ers die werken, had eind 2018 93,6 procent een dienstbetrekking. De gemiddelde leeftijd van deze groep ligt rond de 50 jaar. Eind 2018 was maar liefst 73 procent 45 jaar of ouder. Van hen heeft 84 procent een matige handicap en 16 procent een ernstige beperking. Verstandelijke handicaps komen het vaakst voor binnen de Wsw-groep met dienstverband. Maar liefst 38 procent van de groep heeft daarmee te kampen.

Wsw’ers zonder dienstverband

Met aantal mensen met een geldige Wsw-indicatie zonder dienstverband loopt jaarlijks op. Afgelopen jaar nam deze groep toe met 533 personen. In totaal waren er eind vorig jaar 4.697 Wsw-geïndiceerden die geen dienstverband hadden.

Bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/wsw-populatie-daalt-gestaag-door.10250624.lynkx

Ontdek meer

Innovatie

Media Jungle

Leestijd: 2 min. De Mediajungle is een bordspel in combinatie met een (web)app waarmee de spelers aan de hand van filmpjes, doe- en

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?