Zaaigoed Podcast #19: Het houdt nooit op, niet vanzelf

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Het programma sociaal domein maakte de afgelopen weken in de Zaaigoed podcastserie een aflevering over huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij ze samen werkte met het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). In deze podcast komen Majone Steketee, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker instituut en hoogleraar intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Machteld Beukema, hoofd van Veilig Thuis Zuid-Limburg aan het woord.

Onderzoek en praktijk
Wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk bij 16 Limburgse gemeenten geven in zo’n 30 minuten een inkijkje in wat de aanleiding tot geweld kan zijn, welke vormen er zijn, op welke manier zorg en veiligheid met elkaar moeten samenwerken om tot oplossingen te komen en hoe Veilig Thuis en de gemeente partners zijn, die vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid samen werken rondom alle betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Geweld hoort nergens thuis
Het programma GHNT werkt samen met 28 regio’s om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te krijgen, het te stoppen en duurzaam op te lossen. De manier waarop de regio Limburg dat doet, biedt inspiratie voor anderen om dit geweld, dat nagenoeg altijd plaats vindt binnen een afhankelijkheidsrelatie, aan te pakken.

Inspiratie
Het podcastkanaal Zaaigoed zorgt voor inspiratie op verschillende thema’s binnen het sociaal domein en gaat in deze podcast dieper in op huiselijk geweld en kindermishandeling. Altijd wordt geprobeerd om gemeenten in de podcast antwoorden te geven op vragen als: hoe stuur je in het sociaal domein? Hoe geef je als gemeenteraad goed invulling aan je kaderstellende rol? En: hoe sociaal kun en moet je zijn?

Benieuwd naar deze 19e Zaaigoed podcast? Klik dan hier: https://www.programmasociaaldomein.nl/actueel/nieuws/2019/12/1/zaaigoed-podcasts

Meer informatie info@programmasociaaldomein.nl of info@geweldnergensthuis.nl

Luister ook naar de podcastserie die het programma GHNT zelf maakte: https://anchor.fm/geweld-nergens-thuis

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?