Zelfevaluatietool – Toegang en samenhang zorg en ondersteuning sociaal domein

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW) werken aan een zelfevaluatietool voor gemeenten en uitvoeringspartners. De zelfevaluatie geeft een beeld van welke weg de inwoner aflegt als hij zorg of ondersteuning nodig heeft en hoe de samenhang tussen de geleverde zorg of ondersteuning is. Het is een hulpmiddel dat gemeenten en partners in het sociaal domein ondersteunt bij het gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn. Bij het opstellen van de onderwerpen in de tool is rekening gehouden met waar inspecties op toetsen (Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd en Toezichtkader Stelseltoezicht Volwassenen in het Sociaal Domein).

Hoe werkt de zelfevaluatietool?

In de tool staat het perspectief van de inwoner centraal en werkt men vanuit casuïstiek. Met interviews en dossieronderzoek wordt in beeld gebracht welke weg de inwoner mogelijkerwijs aflegt wanneer er hulp of ondersteuning nodig is. De tool bevat handleidingen en formats voor:

  • Casusselectie, inclusief toestemmingsverklaring voor de inwoner;
  • Interview met inwoner;
  • Interview met professional die betrokken is bij de inwoner;
  • Dossieronderzoek.
Voorbeelden van interviewvragen


Voorbeelden van interviewvragen

Wanneer de informatie van de inwoners is opgehaald, worden de resultaten in een overzicht geplaatst. Hierdoor wordt inzichtelijk wat in de verschillende casussen goed is gegaan en wat beter kan. Omdat alle informatie per onderwerp bij elkaar staat, is het mogelijk om patronen te zien.

Het overzicht vormt de basis voor de volgende stap van de zelfevaluatie. Dit is een sessie met betrokkenen uit het sociaal domein om resultaten te bespreken en tot verbeteracties en afspraken te komen.

Voorbeelden overzicht resultaten


Voorbeelden van overzicht met resultaten

Meld je als gemeente aan als gebruiker van de tool

In de tweede helft van 2018 zijn Alkmaar, Haarlemmermeer, Weststellingwerf en De Kempen enthousiast en voortvarend met de tool aan het werk gegaan. In januari 2019 is de pilot geëvalueerd met alle deelnemers. Op basis van de input van de gemeenten zijn TSD en IWW aan de slag gegaan met verbeteringen.

Ook deze tweede versie van de tool toetsen we graag in de praktijk in diverse gemeenten.
Meld je aan voor de volgende fase

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?