5 Aanbevelingen van de onderwijsraad

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Er moet snel duidelijkheid komen over de ruimte voor scholen om kinderen en jongeren in instabiele of onveilige thuissituaties op te vangen. Dat schrijft de Onderwijsraad in een advies aan minister Slob (Onderwijs).

Slob had de Onderwijsraad gevraagd zich te buigen over het wegwerken van eventuele leerachterstanden.

Maar de raad adviseert de minister de aandacht nu vooral te richten op de opvang van kinderen en jonge­ren in een instabiele of onveilige thuissituatie. Zo moet daar bijvoorbeeld meer duidelijkheid over worden verschaft, omdat de mogelijkheid daartoe niet bekend is bij al het onderwijspersoneel.

Een deel van de leerlingen met zorgelijke thuissituaties krijgt thuis geen of nauwelijks begeleiding. Sommige kinderen zijn zelfs onvindbaar. Ook maakt de raad zich zorgen om leerlingen met speciale leer- en ondersteuningsbehoeften, omdat zij lastig thuis op te vangen zijn.

Aanbevelingen

De raad beveelt over de opvang van kinderen in een oveilige thuissituatie het volgende aan:

  1. Verschaf snel duidelijkheid over de ruimte voor scholen om kinderen en jongeren in instabiele of onveilige thuissituaties op te vangen.
  2. Zorg ervoor dat iedereen weet dat zij onder dezelfde uitzondering vallen als kinderen van ouders met een cruciaal beroep.
  3. Spreek gemeenten en schoolbesturen stevig aan als ze achterblijven in acties om ieder kind in beeld te krijgen, te bereiken en zo nodig veilige opvang te bieden.
  4. Borg en versterk de inzet voor deze kinderen en jongeren als scholen ook na de meivakantie dicht blijven; onder andere door programma’s met een rijk en breed aanbod.
  5. Trek mensen van buiten het onderwijs en de kinderopvang aan die kunnen bijspringen om de opvangfunctie in stand te houden.

Bron: Sociaalweb.nl

Ontdek meer

Boekentip

Het nieuwe opstellen

Leestijd: < 1 min. Een nieuwe dimensie aan het opstellingenvak. Hoe help je cliënten vanuit een blokkade naar beweging? In plaats van over de

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?