Actieve wijkteams bereiken meer jongeren

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Wijkteams die zelf actief jongeren benaderen en behandelen, bereiken meer jongeren uit gezinnen met een laag inkomen of een migratieachtergrond dan wijkteams met alleen een loket- of verwijsfunctie. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

In gemeenten met actieve wijkteams steeg het jeugdzorggebruik onder jongeren uit gezinnen met een laag inkomen 23 procent meer dan in gemeenten met een passieve wijkteamaanpak. Voor jongeren met een migratieachtergrond was deze groei zelfs 40 procent hoger, met wel een aanzienlijk verschil tussen jongeren met een migratieachtergrond van de eerste en de tweede generatie. Voor jongeren van de eerste generatie blijkt de drempel voor jeugdhulp nog een stuk hoger te liggen dan voor jongeren uit families die al langer in Nederland zijn.

Belemmeringen

De onderzoekers concluderen dat een actieve wijkaanpak de drempels voor het ontvangen van jeugdhulp weghaalt. Zo’n aanpak vermindert belemmeringen zoals institutioneel wantrouwen, gebrek aan kennis van het zorgsysteem, en culturele barrières en taalproblemen.
Door een actieve wijkaanpak maakt ongeveer een derde van alle gemeenten de hulp voor jongeren uit de laagste-inkomensgroep of met een migratieachtergrond toegankelijker dan die voor de decentralisatie was.

Preventief

‘Dit is een interessant resultaat. Actieve wijkteams bereiken dus de doelgroep die je wilt bereiken’, stelt Jitty Runia van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Of het stijgend jeugdhulpgebruik via de actieve wijkteams extra kosten meebrengt of op termijn juist tot besparingen leidt, is nog niet bekend. Onderzoek moet aantonen in welke mate actieve wijkteams intensievere zorg voorkomen, en wat die actieve inzet dan behelst, waardoor deze groepen zich gezien, gehoord en geholpen voelen. Wel zijn er al aanwijzingen uit onderzoek dat actieve wijkteams zorgen voor een veiliger klimaat en meer sociale cohesie in wijken, wat weer bijdraagt aan minder jeugdzorggebruik.’

Toegang

De uitkomsten van het CPB-onderzoek kunnen volgens Runia ook een rol spelen in discussies over de hervormingsagenda die op dit moment wordt opgesteld om het jeugdzorgstelsel toekomstbestendig te maken. ‘Als er nieuwe maatregelen voor de toegang tot de jeugdzorg komen, is het belangrijk om erop te letten hoe die uitpakken voor de groepen die de actieve wijkteams nu juist beter bereiken.’

https://www.nji.nl/nieuws/actieve-wijkteams-bereiken-meer-jongeren

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?