Websites Wmo

Signalenkaart: Huiselijk geweld en kindermishandeling

Leestijd: < 1 min. Signalenkaart Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Daarom heeft Kadera de signalenkaart ontwikkeld. Deze bevat signalen die kunnen gelden voor het slachtoffer en de pleger en kunnen wijzen op huiselijk geweld. De signalenkaarten vind je hier In 2019 is de Signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geactualiseerd en doorontwikkeld. De verbeterde meldcode […]

Signalenkaart: Huiselijk geweld en kindermishandeling Meer lezen »

Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

Leestijd: < 1 min. Mensen in multiprobleemsituaties kunnen zodanig klem komen te zitten tussen regels van verschillende instanties dat er geen weg omhoog lijkt te zijn. Hun bestaanszekerheid brokkelt af. De situatie is vaak zo complex dat ook de hulpverleners vastlopen. Dat moet anders. Het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens maakt het lokale casusregisseurs en andere professionals makkelijker om mensen die

Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens Meer lezen »