Websites Wmo

Signalenkaart: Huiselijk geweld en kindermishandeling

Signalenkaart Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Daarom heeft Kadera de signalenkaart ontwikkeld. Deze bevat signalen die kunnen gelden voor het slachtoffer en de pleger en kunnen wijzen op huiselijk geweld. De signalenkaarten vind je hier In 2019 is de Signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geactualiseerd en doorontwikkeld. De verbeterde meldcode …

Signalenkaart: Huiselijk geweld en kindermishandeling Lees meer »

Kennisplatform Werk en Inkomen

Het KWI (Kennisplatform Werk en Inkomen) is een platform voor kennisdeling over vraagstukken rond werk en inkomen. Het KWI biedt de deelnemers de gelegenheid om van en met elkaar te leren hoe de kennisfunctie verder ontwikkeld kan worden, door uitwisseling van kennis en ervaring van KWI partners en externe partijen. https://www.kennisplatformwerkeninkomen.nl/

Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

Mensen in multiprobleemsituaties kunnen zodanig klem komen te zitten tussen regels van verschillende instanties dat er geen weg omhoog lijkt te zijn. Hun bestaanszekerheid brokkelt af. De situatie is vaak zo complex dat ook de hulpverleners vastlopen. Dat moet anders. Het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens maakt het lokale casusregisseurs en andere professionals makkelijker om mensen die …

Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens Lees meer »

VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. We hebben als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Naast de vereniging vallen onder de VNG ook 5 bedrijven: VNG Connect VNG International VNG Naleving VNG Realisatie VNG …

VNG Lees meer »

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare …

Movisie Lees meer »

Scroll naar boven