Eén beroepscode voor het hele sociaal domein

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Vanaf 1 januari 2022 gebruiken alle professionals in het sociaal domein dezelfde beroepscode. Dat betekent dat er geen verschil meer is tussen een cultureel werker, wijkteamwerker, maatschappelijk werker en de jeugd professional. Vanaf 1 januari dus: ‘’Beroepscode voor professionals in het sociaal werk’’.

Dit is een belangrijke verandering binnen het sociaal domein voor de verschillende professionals. De gemeenschappelijke basis zijn de normen en waarden van waaruit gehandeld wordt in het belang van de inwoner. Het maakt dus niet uit vanuit welke organisatie of welke wetgeving je je functie uitvoert. Iedereen hanteert dezelfde basis.

Hiermee wordt de mens beter bediend in zijn hulpvraag.

 “Samen laten zien dat je voor dezelfde waarden staat en werkt vanuit dezelfde normen”. 

Wat betekent dit concreet?
Geen aparte beroepscode meer voor o.a. Maatschappelijk werker, wijkteamwerker, opbouwwerker, ggz-agoog en de jeugdengezinswerker. De verschillende expertises blijven. Een gezamenlijke beroepscode biedt duidelijkheid voor de inwoner, werkgevers en de professional. Er is daarmee meer uniformiteit ontstaan. De beroepscode geeft je onderbouwing voor de beslissingen die je, als professional, bij ethische dilemma’s neemt. Dit kan de professionalisering van het sociaal werk vergroten en verbeterde hulp en ondersteuning bieden aan inwoners.

Een aantal bijzonderheden in de beroepscode op een rij:
 • Uniformiteit: er zijn 29 artikelen die starten met een nummer.
 • 5 van de 29 artikelen gaan dieper in op dossiervorming en het bewaken van dossiers en gegevens
 • 5 artikelen gaan in op informatievoorziening, privacy en avg.
 • Grotendeel van de beroepscode gaat over een zorgvuldige omgang met gegevens, informatie en dossiervorming.
 • Artikel 1 is de mens tot zijn recht laten komen
 • Artikel 2 gaat over de deskundige professional en deskundigheidsbevordering. Daarmee staat deskundigheid relatief boven aan in de code.
 • Er is geen artikel rondom huiselijk geweld en kindermishandeling, de beroepscode besteed hier geen expliciet artikel aan.
 • De beroepscode spreekt regelmatig over zorgvuldig handelen, om geen misverstand over zorgvuldigheid te laten ontstaan is het thema zorgvuldig handelen uitgewerkt.

Een 4-tal inzichten:

 1. Er ontbreekt een artikel waarin er expliciet aandacht gevraagd wordt voor het signaleren van kwetsbare mensen, waarin geweld een rol speelt (conform het werken met de meldcode).
 2. De nieuwe beroepscode draagt bij aan uniformiteit in het sociaal domein, samenwerken en een gedeelde norm. Het biedt ruimte voor autonomie.  
 3. De beroepscode lijkt geen uitspraken te doen t.a.v. het signaleren van misstanden en mogelijk strafbare feiten. En daarin de samenwerkingsrelatie met de inwoner.
 4. Bijna 1/3e van de artikelen gaan over informatievoorziening en dossiervorming.  Daarmee lijkt de informatieplicht en privacywetgeving als belangrijke norm te worden gezien.

Summer Koster

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?