Een paradigma shift?

Paradigma shift

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Wat is een paradigma shift en waarom horen wij dat momenteel vaak?


Een paradigma shift staat voor een verandering in kijken een verandering van ‘wetenschappelijke inzichten’ waardoor we anders naar situaties en sociologische aspecten gaan kijken.

Op dit moment ervaren we allemaal grote veranderingen, een nieuwe kijk op situaties en zijn mensen en organisaties vaak zoekende naar de ‘juiste’ keuzes en nieuwste inzichten.

Welk effect heeft dit op het onderwijs en op opvoeding? Welke sociologische en sociale aspecten spelen nu een grote rol in de keuzes die we maken?

Wij raken lig wel geïnspireerd door onderstaand filmpje, een animatie t.a.v. de veranderingen waar we nu voor staan en welk effect dat heef top de sociale cohesie, opvoeding, identiteit en sociale wetten.

Welke boodschap haal jij hieruit?
Samenvatting video


De animatie neemt de kijkers mee door verschillende aspecten van de huidige maatschappelijke veranderingen en de impact daarvan op sociale cohesie, opvoeding, identiteit en sociale wetten.

Het begint met het tonen van een wereldbol die wordt overspoeld door allerlei veranderingen, zoals technologische ontwikkelingen, klimaatverandering en geopolitieke verschuivingen. Vervolgens wordt de focus gelegd op de effecten van deze veranderingen op individuen en gemeenschappen.

Een belangrijk thema dat naar voren komt, is de behoefte aan veerkracht en aanpassingsvermogen in een wereld die constant in beweging is. De video benadrukt het belang van het begrijpen en omarmen van verandering, en hoe dit kan leiden tot een sterker gevoel van verbondenheid en saamhorigheid binnen de samenleving.

Er wordt ook ingegaan op de rol van onderwijs en opvoeding in het voorbereiden van individuen op deze veranderende wereld. Het belang van het aanleren van kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden en empathie wordt benadrukt als essentiële aspecten van een effectief onderwijssysteem.

Samenvattend: hoewel de wereld voortdurend verandert en uitdagend kan zijn, er ook kansen liggen om te groeien en te bloeien door open te staan voor nieuwe perspectieven en samen te werken met anderen om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Bekijk meer artikelen

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?