Face-to-face contact bij ambulante hulpverlening (coronavirus)

Coronavirus

Delen op Social Media

Leestijd: 5 min.


Leven en werken met het coronavirus


Deze informatie helpt professionals in de jeugdzorg om kinderen, jongeren en hun ouders zo goed mogelijk te blijven ondersteunen tijdens de lockdown (Coronavirus). Zo houd je oog voor zowel de mentale als de fysieke gezondheid van kinderen, jongeren en hun opvoeders en die van jezelf. 

Algemene informatie voor professionals


Het is belangrijk dat je als professional op de hoogte bent van de algemene maatregelen. Lees de Algemene informatie voor alle professionals. Stel daarnaast de vijf principes centraal in je handelen. Bekijk de pagina Afwegingen bij face-to-face contact bij twijfels over face-to-face of fysiek contact met kinderen en/of hun ouders.

Vijf centrale principes


Ook in deze periode is het nodig jongeren en hun ouders passende ondersteuning te bieden, zodat zij zich zo veerkrachtig mogelijk blijven ontwikkelen. De volgende principes staan daarbij centraal:

 1. Geef tijd om terug te veren
 2. Luister eerst
 3. Help in het hier en nu
 4. Plak geen nieuwe labels
 5. Vertrouw op relaties

Lees meer over de vijf principes en helpende vragen bij dilemma’s:

Zorgvuldig afwegen


Alle behandelingen en begeleiding van kinderen en jongeren zijn mogelijk. Uitgangspunt bij elk contact is dat je steeds zo goed mogelijk rekening houdt met de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren, van hun ouders, opvoeders, andere betrokkenen en van jezelf. Als hulpverlener kun je dus op huisbezoek gaan. 

Tijdens deze lockdownperiode mag een gezin één keer per dag maximaal één bezoeker thuis ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Een hulpverlener wordt niet tot bezoek gerekend. Ga je op huisbezoek, besluit dan of je alleen of samen met een collega gaat. De maatregel voor het maximaal aantal bezoekers geldt dus niet voor hulpverleningscontacten. Een gezin kan dus naast jou als professional (en eventueel een collega), ook nog eenmaal per dag één bezoeker thuis ontvangen.  

Geen uitstel van hulp


Ondanks de regelmatig veranderende coronaregels, blijf je zoeken naar manieren om samen met gezinnen structurele problemen aan te pakken. Corona kan geen excuus zijn voor afwachten of uitstel. Daardoor ontstaan nieuwe kwetsbaarheden.

Voorafgaand aan alle face-to-face contact
 • Doe voorafgaand aan het contact de gezondheidscheck. Weiger in principe face-to-face contact met personen met verkoudheidsklachten, personen die een huisgenoot hebben met coronaklachten én koorts of benauwdheid, of personen die in het bron- en contactonderzoek van de GGD zitten. Gebruik andere (online) mogelijkheden of overleg of iemand anders kan komen om het contact wel door te laten gaan.
 • Soms is het ondanks verkoudheidsklachten, koorts of benauwdheid, toch nodig voor het welzijn of de lichamelijke verzorging van de jongere om elkaar in levenden lijve te zien. Bereid dit dan samen met betrokkenen goed voor. Houd je goed aan de algemene hygiënemaatregelen  en richtlijnen van het RIVM en gebruik zo nodig persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo maak je de kans op besmetting met het coronavirus voor jezelf en anderen zo klein mogelijk. 
 • Vraag gezinsleden om zich zo goed mogelijk aan de algemene maatregelen te houden en ondersteun hen hierbij.
 • Spreek af op een plaats waar het mogelijk is om minimaal anderhalve meter afstand te houden.
 • Als een van de betrokkenen tot de risicogroep voor corona behoort, bespreek dan met elkaar of en op welke manier face-to-face contact mogelijk is.
 • Voer de gesprekken met zo min mogelijk mensen. Beslis zo mogelijk vooraf al samen met het kind of de jongere en het gezin wie echt aanwezig moet zijn bij het gesprek. Spreek af of alle betrokkenen zonder klachten vanaf 13 jaar een niet-medisch mondkapje dragen.
 • Blijf doen wat je anders ook doet. Denk bijvoorbeeld altijd na over je eigen veiligheid. Besluit of een gesprek op kantoor of bij het gezin thuis kan plaatsvinden. 
 • Als je op kantoor afspreekt, kan het zijn dat jouw organisatie medewerkers en bezoekers verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen in het gebouw, op plaatsen waar het niet goed mogelijk is om de anderhalve meter afstand te houden. Als dat het geval is, informeer ouders en jeugdigen daar tijdig over.
Face-to-face contact zonder klachten


Tijdens het contact met kinderen, jongeren en gezinnen zonder klachten kun je de algemene maatregelen volgen. Dit zijn de algemene hygiënemaatregelen, afstand houden, thuis blijven en testen bij klachten. 

Vraag ook de kinderen en jongeren zelf om zich aan de hygiënemaatregelen te houden. Geef het goede voorbeeld. Daarbij kun je speciaal informatiemateriaal voor jongeren gebruiken.

Face-to-face contact bij klachten of corona

Lees op de pagina algemene informatie voor professionals bij welke klachten een kind of jongere verdacht is van corona.

 • Met kinderen en jongeren die geen klachten hebben, kun je gewoon face-to-face contact hebben. Je treft dan de maatregelen zoals bij elk face-to-face contact. Spreek voorafgaand met jongeren vanaf 13 jaar af of jullie een niet-medisch mondkapje dragen.
 • Je kunt ook gewoon contact hebben met kinderen die klachten hebben waarvan de oorzaak bekend is, zoals hooikoorts of astma zonder koorts en/of benauwdheid. Ook kun je contact hebben met kinderen in de basisschoolleeftijd die verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of een enkele kuch hebben.

Een kind in de basisschoolleeftijd is wel verdacht van corona wanneer:

 • Het kind naast verkoudheidsklachten ook regelmatig hoest, koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Het kind in een bron- en contactonderzoek (categorie 2 of 3) zit van iemand die positief getest is op het coronavirus én het kind zelf ook coronagerelateerde klachten heeft.
 • Het kind woont bij iemand in huis die naast milde klachten ook koorts heeft en/of benauwd is.
 • Het kind huisgenoot is van die positief getest is op het coronavirus.
Wat te doen?


Heb je face-to-face contact met mensen die klachten hebben die wijzen op corona of vastgestelde corona hebben? Doe dan het volgende:

 • Volg in ieder geval de algemene maatregelen bij face-to-face contact met mensen met klachten of mensen die positief getest zijn op corona.  
 • Ga je op huisbezoek, vraag gezinsleden met klachten dan nog voor jouw komst in een andere ruimte te gaan zitten.
 • Heeft iemand in het gezin klachten die wijzen op een coronavirusinfectie en is een face-to-face contact onvermijdelijk? Beoordeel of jouw gesprekspartners in staat zijn om de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM op te volgen. Als je daarover twijfelt, gebruik dan eventueel persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Er  zijn geen aanvullende maatregelen nodig bij een vluchtig fysiek contact zoals een glaasje aanreiken aan een jongere. Voer je een gesprek met een jongere die klachten heeft of positief getest is en weet je niet zeker of jullie je aan de anderhalve meter afstand kunnen houden? Dan kun je ervoor kiezen om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Lees hier over meer op de pagina Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Als je zelf, zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, op een afstand van minder dan anderhalve meter zorg (persoonlijke verzorging, lichamelijk onderzoek, fysieke nabijheid) verleend hebt aan een positief getest kind of jongere, word je als overig nauw contact beschouwd in het bron- en contactonderzoek van de GGD. Op de pagina Vragen over testbeleid lees je meer over wat dit voor jou als professional betekent. De GGD GHOR biedt meer informatie over ‘nauwe contacten‘.  
Persoonlijke beschermingsmiddelen


Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen het kind, de jongere en de professional tegen het coronavirus. Lees meer over wanneer je persoonlijke beschermingsmiddelen dient te gebruiken op de pagina Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ik kan geen goede afspraken maken


Met sommige jongeren of hun ouders of verzorgers lukt het je niet goed om afspraken te maken over het anderhalve meter afstand houden van elkaar. Soms kun je niet met zekerheid zeggen of het kind, de jongere of gezinsleden klachten hebben. Dit kan komen door de stress van een crisissituatie, gedragsproblemen of een gestoorde oordeelsvorming. Bekijk de pagina Persoonlijke beschermingsmiddelen om een goede inschatting te maken over het gebruik ervan. Kom je er niet uit? Overleg dan met je leidinggevende of je collega’s.

Professionals die zelf tot de kwetsbare groep behoren of professionals die zwanger zijn


Voor meer informatie over professionals die tot de risicogroep behoren of die zwanger zijn, bekijk de pagina algemene informatie voor professionals.

Ik heb zelf klachten of zit in het bron- en contactonderzoek


Je neemt contact op met je leidinggevende als je klachten hebt of in het bron- en contactonderzoek zit. Bekijk ook de pagina over het testbeleid

Podcast


Heleen Koppelaar werkt als jeugdpsycholoog bij het ouder-en kindteam in de Amsterdamse wijk Geuzenveld-Slotermeer. In juli 2020 maakten we een podcast met haar over de gevolgen van de lockdown voor haar werk en de lessen die het haar geleerd had. Zo vertelde ze over de mogelijkheden om online contact te houden en zelfs therapie te geven. Tegelijkertijd ziet ze dat voor sommige gezinnen face-to-face contact een must is. Daarom zoekt ze naar een mix die aansluit bij de behoeften van ouders en jongeren, waarbij ze zich wel zo goed mogelijk kan houden aan de basisregels om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. ‘Voor de één is dat een huisbezoek, voor de ander een wandeling of een online gesprek.’ Beluister de podcast.

Informatie voor professionals- laatste actualisatie: 20 januari 2021

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Fysiek-contact-bij-ambulante-hulpverlening-bij-het-coronavirus

Afbeelding van Vinzent Weinbeer via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?