‘Goed onderwijs verkleint de kans op armoede bij het kind’

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.
  • 24 juni 2020

Investeer meer in onderwijs en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt om armoede onder kinderen te verminderen. Dat adviseren het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau in hun rapport Kansrijk armoedebeleid.

Investeringen in onderwijs zijn voor de lange termijn: goed onderwijs vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en vermindert daarmee het risico dat kinderen als volwassene in armoede komen te leven, aldus het rapport.

Een andere effectieve manier om armoede onder kinderen te bestrijden, is verhoging van het kindgebonden budget voor gezinnen met drie of meer kinderen. Deze gezinnen leven vaker in armoede, omdat de bedragen per kind vanaf het derde kind lager zijn dan die voor de eerste twee kinderen. Een verhoging kan de armoede onder kinderen met 20 procent verminderen, aldus het CPB en het SCP.

Uit de meest actuele cijfers blijkt dat in 2017 ruim 270 duizend kinderen in armoede leefden. Door de verlaging van de bijstand tot en met 2035 zal de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toenemen.

Ook de coronacrisis zal de armoede onder kinderen in Nederland vergroten, verwachten de planbureaus. Daar waar bijvoorbeeld goed onderwijs een investering kan zijn om later armoede te voorkomen, kan thuisonderwijs juist een risicofactor zijn. Bijvoorbeeld wanneer ouders zelf beperkt vaardig zijn, minder gemotiveerd zijn of te weinig tijd hebben om hun kennis op hun kinderen over te brengen.

Bron: CPB; SCP

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/Goed-onderwijs-verkleint-kans-op-armoede-bij-kind

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?