Handreiking bij KPMG rapport over basisfuncties van wijkteams

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

In deze handreiking gaan we in op de vakbekwaamheid die wordt gevraagd van professionals die werken in of met lokale teams. Dit wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de inzichten en basisfuncties die lokale teams in huis zouden moeten hebben, zoals geformuleerd in het KPMG-rapport.

In 2019 heeft de KPMG het rapport Basisfuncties voor lokale teams in kaart – De route en componenten onder de loep opgeleverd ten behoeve van de inrichting van lokale teams door gemeenten.

Het rapport

Dat rapport richt zich vooral tot gemeentelijke beleidsmakers en beslissers en heeft betrekking op de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en de maatschappelijke ondersteuning in het bredere sociaal domein. In het rapport wordt beschreven wat ieder lokaal team aan inzichten en basisfuncties in huis zou moeten hebben. De inzet van de bekwame professionals is hierbij essentieel: de juiste professionals op de juiste plek.

De 5 basisfuncties

  1. Veilige leefomgeving: houd altijd oog voor een veilige leefomgeving van de inwoner;
  2. Tijdig signaleren van de vraag: door verbinding te maken met de wijk: investeer in preventie; wees aanwezig daar waar de doelgroep is, zodat vragen gehoord worden. Maak verbinding met de wijk en werk ‘outreachend’;
  3. Vindbare en toegankelijke hulp: wees toegankelijk en vindbaar en voer een goede triage uit;
  4. Handelen met een brede blik: verhelder de vraag, plan van en met het huishouden en verleen ondersteuning, beleg de regie, maak duidelijke afspraken en houd een vinger aan de pols;
  5. Leren en verbeteren: verzamel inzichten, ga erover in gesprek en durf te veranderen.

De handreiking

Deze nieuwe handreiking is geschreven vanuit het perspectief van en met het oog op de medewerkers in de lokale teams en de beroepsgroepen waarmee zij samenwerken. Het ondersteunt professionals, door de brede context en opgave van de jeugdwet in relatie tot de lokale toegang te schetsen.

Op die manier krijgen zij zicht op de uitdagingen waarvoor zij staan, maar ook de mogelijkheden om daar samen met andere professionals en stakeholders vorm aan te geven. Daarnaast is het voor gemeentelijke beleidsmakers een verdieping op het KPMG rapport.

Het biedt een inkijk in de praktijk, die ter inspiratie kan dienen voor beleidsbeslissingen. Theorie, praktijk en beleid worden samengebracht en vormen zo een vruchtbare basis voor de doorontwikkeling van de lokale teams.

https://voordejeugd.nl/nieuws/handreiking-bij-kpmg-rapport-over-basisfuncties-van-wijkteams/

Afbeelding van marhiiaf13 via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?