Interactieve tool voor succesvolle start statushouders

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Een huis, een baan, een diploma en nog zoveel meer. Een bestaan opbouwen in Nederland is een hele klus voor mensen met een verblijfsvergunning. Veel partijen doen hun best om deze statushouders een goede start te laten maken in de Nederlandse maatschappij. Integratie is meer dan het leren van de taal en het vinden van werk. Daarom deelt Toezicht Sociaal Domein met een interactieve tool succesvolle praktijkvoorbeelden van een integrale aanpak van de integratie van statushouders.

Bij die aanpak is er aandacht voor huisvesting, inburgering, werk en inkomen, het opbouwen van een sociaal netwerk, onderwijs en zorg. Wanneer goed wordt samengewerkt, bevordert dat een succesvolle integratie in de samenleving. De infographic biedt inspiratie voor gemeenten en andere partijen die bij integratie betrokken zijn.

Zo is in de gemeente Dalfsen de consulent werk en inkomen statushouders het eerste aanspreekpunt voor statushouders. Hij of zij regelt het inkomensdeel, maar is daarnaast aanspreekpunt voor alle andere organisaties die bij de statushouder betrokken zijn. In Hendrik-Ido-Ambacht maakt VluchtelingenWerk bij de intake gebruik van een zogeheten vaardigheidsmeter. Deze brengt concreet in kaart op welke leefgebieden de statushouder hulp nodig heeft en hoe stap voor stap de juiste ondersteuning kan worden geboden, bijvoorbeeld bij het openen van een bankrekening. En zo zijn er tal van andere voorbeelden.

Toezicht Sociaal Domein, een samenwerking van vier rijksinspecties, onderzocht in vier Nederlandse gemeenten de integrale aanpak. Bij elke gemeente ging Toezicht Sociaal Domein na wat bijdraagt aan een succesvolle aanpak en wat juist niet. Daarvoor spraken we uiteraard met statushouders. Daarnaast spraken we ook met medewerkers van organisaties waarmee ze te maken hadden sinds ze hun verblijfsvergunning kregen. Ook zette Toezicht Sociaal Domein een online enquête uit onder alle gemeenten in Nederland om een beeld te krijgen van de mate waarin ze werken met een integrale aanpak.

De resultaten hebben we verwerkt in de interactieve infographic die mede is vormgegeven door Nour Dhagestani. Hij is een illustrator uit Syrië en ook statushouder. Bij elk praktijkvoorbeeld zijn contactgegevens opgenomen van een medewerker van de gemeente waarmee geïnteresseerden contact kunnen opnemen als ze meer willen weten. Toezicht Sociaal Domein nodigt gemeenten en andere betrokken partijen uit om steeds nieuwe praktijkvoorbeelden aan te leveren voor de infographic. Zo blijft deze tool een actuele bron van voorbeelden om de integrale aanpak verder vorm te geven.

De infographic is te vinden op onze website: www.toezichtsociaaldomein.nl/statushouders

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?