Nieuwe woonplaatsbeginsel jeugdwet per 2021

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat per 2021 in. Dit betekent nu alvast dat gemeenten kunnen wennen aan de nieuwe richtlijnen en wetgeving. Het woonplaats beginsel regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.

Bron VNG

Vanaf januari 2021 gaat het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet in. De VNG, VGN, Jeugdzorg Nederland, Valente, GGZ Nederland en het Ketenbureau i-Sociaal Domein ondersteunen de implementatie bij gemeenten en zorgaanbieders.

Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Volgens de nieuwe definitie is dat de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (BRP). Deze definitie (die van toepassing is voor jeugdhulp zonder verblijf) is duidelijker en eenvoudiger. 

Doel van het nieuwe woonplaatsbeginsel

Het nieuwe woonplaatsbeginsel moet leiden tot lagere uitvoeringslasten en minder onduidelijkheid, waardoor de jeugdige sneller wordt geholpen. Daarnaast is de verwachting dat het nieuwe voorstel leidt tot meer aandacht en ruimte voor preventie.

Implementatie met drie hoofdactiviteiten

De implementatie bestaat uit drie hoofdactiviteiten:

 1. Het inzichtelijk maken welke jeugdigen door de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel ‘administratief verhuizen’ van gemeente (zittende populatie).
 2. Het ondersteunen van gemeenten en zorgaanbieders bij de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel met een set basisgegevens die nodig zijn om de financieel administratieve processen uit te kunnen voeren voor de zittende cliëntpopulatie.
 3. Het opleveren van processen en instrumenten die ondersteunen bij het vaststellen van de woonplaats volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel voor jeugdigen met een zorgvraag per 1 januari 2021 (nieuwe instroom).

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het implementatieplan en wordt parallel gewerkt aan ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van de voorzieningen en maatregelen. De projectgroep Implementatie woonplaatsbeginsel bestaat uit het Ketenbureau i-Sociaal Domein, het ministerie van VWS, de VNG, VGN, Jeugdzorg Nederland, Valente en GGZ Nederland. Ook de ICT-dienstverleners van de zorgaanbieders en gemeenten, Zorginstituut Nederland, Inlichtingenbureau en VECOZO zijn nauw betrokken.

Ondersteuning op hoofdlijnen

De volgende voorzieningen zijn onderdeel van de implementatie komend jaar:

 • Migratievoorziening:
  Doel van deze dienst/tool is om uit te zoeken welke jeugdigen door het nieuwe woonplaatsbeginsel buiten de verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente gaan vallen (en dus bij een andere gemeente terechtkomen), welke jeugdigen blijven zitten en welke jeugdigen vanuit andere gemeenten naar de betreffende gemeente toe zullen komen.
 • Bevragingsvoorziening:
  Deze dienst ondersteunt gemeenten bij het correct bepalen van de verantwoordelijke gemeente van een jeugdige. Afhankelijk van de uitkomsten uit de architectuurproducten en onderzoeksproducten wordt de bevragingsvoorziening geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd.
 • Een toolbox:
  De toolbox bestaat uit handreikingen, checklisten, e.d.

Ontdek meer

Het bevuilde nest
Boekentip

Het bevuilde nest

Leestijd: < 1 min. In ‘Het bevuilde nest’ belicht José Al de specifieke sfeer van het opgroeiende kind in een gezin waarin beide ouders

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?