Platform Lectoren Sociaal Werk

Platform Lectoren Sociaal Werk

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.
Platform Lectoren Sociaal Werk

Het landelijk Platform Lectoren Sociaal Werk is een samenwerkingsverband van ruim 30 lectoren die verbonden zijn aan één van de hogere sociale studies. Doel van het Platform is om door onderlinge uitwisseling bij te dragen aan de beroepsontwikkeling van de lectoren en hun kenniskringen. Het platform wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een sterke kenniscultuur in de sociale sector.

Ongeveer viermaal per jaar vindt er een een platformvergadering plaats, waarin ontwikkelingen worden besproken en initiatieven worden genomen voor publicaties, onderzoeken en andere gezamenlijke activiteiten met het accent op Inhoudelijk doordenken en beschrijven van de ‘kernelementen’ van het sociaal werk’ en andere publicaties. De platformvergaderingen worden voorbereid door een ‘presidium’ van drie lectoren, die deze taak voor drie jaar vervullen. Op dit moment wordt het presidium gevormd door Dorien Graas, Sabrina Keinemans en Leonie le Sage

Tweedaagse

Jaarlijks wordt er een Tweedaagse georganiseerd voor de lectoren en de docent-onderzoekers in hun kenniskring. Tijdens deze tweedaagse vindt uitwisseling plaats van onderzoeksmethodieken, resultaten en theorievorming, en is er veel ruimte voor informeel ontmoeten.

Het lectorenplatform is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk. Dit traject is in 2019 gestart met een groot aantal stakeholders, vanuit de praktijk, het beleid, onderzoek en onderwijs. Het doel was om een agenda op te stellen die focust op kennisversterking van sociaal werk bij die vraagstukken waar sociaal werk van onmisbare waarde is. Het lectorenplatform heeft een bijdrage geleverd aan een eerste scan van kennislacunes. Dat heeft een vervolg gekregen in de oprichting van de Wetenschappelijke Adviesraad Sociaal Werk, waaraan naast leden van het platform, ook hoogleraren deelnemen. Eind 2020 is er een eerste inhoudelijke agenda verschenen. In 2021 heeft een regiegroep zich beijvert een route uit te zetten om de agenda uit te voeren, voor de kortere en langere termijn. Het lectorenplatform neemt vanuit het presidium deel aan deze regiegroep. De definitieve routekaart zal medio 2022 uitgebracht worden.

Link naar het platform: https://lectorensociaalwerk.nl/

Bekijk al onze artikelen

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?