Richtlijnen en professionele standaarden

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Het werken in het sociaal domein is soms best ingewikkeld. Hoe handel je professioneel? Hier zijn richtlijnen en professionele standaarden voor ontwikkeld. In dit artikel nemen we je mee in de belangrijkste richtlijnen en standaarden.

Professionals in het sociaal domein werken volgens de professionele standaarden. Deze standaarden geven richtlijnen hoe je als professional handelt. De richtlijnen bieden tools en kaders, zodat je goed kunt handelen. Indien nodig mag je als professional afwijken van de richtlijnen. Er wordt dan wel van je verwacht dat je onderbouwt waarom je afwijkt. De richtlijnen hebben geen juridische status, maar zijn niet geheel vrijblijvend. Als je afwijkt, wordt er verwacht dat je dit schriftelijk vastlegt. Uiteraard gebeurt dit alleen in overleg met de cliënt.

Richtlijnen zijn voor en door beroepsgroepen ontwikkeld. Ze beschrijven wat onder vakinhoudelijk handelen wordt verstaan. Naast de beroepscode is dit een belangrijk onderdeel van de professionele standaard van professionals.

Er zijn websites en richtlijnen die je in je dagelijkse werk helpen. Die delen we graag met je!

Onderstaand tref je de richtlijnen voor jou als professional in het sociaal domein, aandachtsgebied jeugd, gezinnen en wijkteams.

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming: www.richtlijnenjeugdhulp.nl
Sinds 2014 zijn er ruim 17 vakinhoudelijke richtlijnen ontwikkeld. Dit is een initiatief van de beroepsverenigingen Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Beroepsvereniging van Professionals in het Sociaal werk (BPSW) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Deze richtlijnen geven handige werkkaarten en beslisbomen die ingaan op praktijksituaties van de professional.

Richtlijnen jeugdgezondheidszorg: https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/
Deze richtlijnen zijn ontwikkeld voor de jeugdgezondheidszorg en bieden veel informatie over actuele pedagogische situaties, over het opgroeien en ontwikkelen van kinderen

Databank richtlijnen – Nji https://www.nji.nl/richtlijnen    
In de databank richtlijnen verzamelt het Nederlands Jeugdinstituut alle aan haar bekende richtlijnen en standaarden voor professionals in de jeugdsector. De richtlijnen en standaarden gaan met name over psychische problemen en sociale ontwikkeling, problemen in de opvoedsituatie, inhoud en wijze van hulpverlenen.

Ben je als professional aan het werk met gezinnen waarbij psychische problematiek speelt? Daar zijn de praktijkstandaarden voor de kinder-en jeugdpsychiatrie voor ontwikkeld, met evidence based en werkende principes t.a.v. psychische diagnoses en aandoeningen bij jeugdigen. https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/

Actuele informatie en de praktijkstandaarden rondom gezinnen waarbij sprake is van een licht verstandelijke beperking.

De Richtlijnen en praktijkstandaarden LVB, vind je op de website kenniscentrumlvb.nl https://www.kenniscentrumlvb.nl/kennis-ontwikkelen/

Wil je meer weten over het werken met de richtlijnen? Tijdens het programma Methodisch reflecteren gaan we hier dieper op in. Meer informatie? https://sociaaldomeinonline.nl/methodischreflecteren/

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?