Sociaal Domein Online on tour: Hoe zorgorganisatie Cosis binnen de organisatie op zoek is naar het betekenis geven aan ‘De bedoeling’

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

Op donderdag 13 februari spraken wij in Assen Marieke van Kralingen en Regiena Bakker over hun werkzaamheden bij Cosis. Opvallend was de bevlogenheid en creativiteit waarmee zorgorganisatie Cosis een extra dimensie geeft aan hun werkzaamheden. Ditmaal een grote organisatie met veel afdelingen, waarin o.a. begeleid wonen, ambulante begeleiding, wonen, dagbesteding allemaal samen komt.

Wat is de vraag van Cosis?

De komende periode is Cosis actief op zoek naar het verder vorm geven van hun maatschappelijke opdracht, namelijk hoe kunnen we zorgen voor “afschalen van zorg?” Wat kan hierin onze rol zijn en hoe zorgen we hierin voor balans, intrinsieke motivatie en gaan we uit van “wat iemand echt nodig heeft.” Mooie reflectieve vragen, waarin ze jouw uitdagen om met hen mee te denken.

Mooie voorbeelden

Cosis heeft een bouwplaats, een plek waar begeleiders en andere werknemers van Cosis samen kunnen komen om te bouwen, te inspireren en nieuwe ideeën te ontwikkelen. De organisatie draagt hiermee bij aan de mogelijkheden om professioneel autonoom te zijn en betekenis te geven aan de werkzaamheden die je wilt en moet doen voor de organisatie. Vanuit de bouwplaats is o.a. ” heel Cosis doet” ontstaan. Een dag waarin iedereen klust en een steentje bijdraagt aan de organisatie Cosis. Denk dan bijvoorbeeld aan het bakken, koken, tuinieren maar ook een schutting repareren.

Cosis beseft dat zij een grote organisatie is en dat dit ook valkuilen met zich mee brengt. Daarom is Cosis actief bezig om de bedoeling van de organisatie binnen de gehele visie en afdelingen verder vorm te geven. Waarom doen we wat we doen en wat is daar de betekenis van? Hiermee gaat Cosis op zoek naar de gezamenlijke verantwoordelijkheid van client, personeel, faciliterende dienst, bestuur en samenwerkingspartners.

Cosis is actief bezig met de zoektocht hoe zij als organisatie de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk kunnen houden. Cosis heeft geen ambitie tot meer groei, maar is juist op zoek naar efficiënte afschaffing en samenwerking. Welke rol kan Cosis innemen bij het afschalen van zorg, maar er wel zorg voor dragen dat dit verantwoord gebeurd? Een mooie reflectieve ambitie die de komende tijd meer vorm gaat krijgen. Cosis is hierin ook op zoek naar afstemming en goede voorbeelden; waarin de client/ inwoner etc centraal staat.

Buurtcirkels

in 2019 is Cosis ook gestart met buurtcirkels een manier om community building verder vorm te geven. Een prachtige manier om aan te sluiten bij de gedachtengoed dat iedereen in de basis wel iets voor een ander wil doen en waarin je op zoek gaat naar wederkerigheid: ” iets voor een ander betekenen”.

Wat is een Buurtcirkel?
Buurtcirkel is een sociaal netwerk (9 – 12 deelnemers) dat mensen die zelfstandig wonen en een ondersteuningsvraag hebben in een buurt of wijk met elkaar verbindt. Dit netwerk geeft vertrouwen en maakt mensen sterker en zelfredzamer. Iedereen helpt elkaar vanuit zijn eigen talenten met hulp van een vrijwilliger en een professionele Buurtcirkel coach. Meer weten over buurtcirkels? https://www.cosis.nu/woonstart/nieuws/nieuws/buurtcirkels-binnen-cosis

Ervaringsdeskundigen

Cosis werkt binnen de gehele organisatie met ervaringsdeskundigen. Cosis vergoed deze deskundigen voor hun ervaring, kennis en bijdragen. Een ontwikkeling die we volluit kunnen toejuichten.

Van links naar Rechts: Marieke van Kralingen, Regina Bakker, Summer Koster en Mandy Peper

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?