Sociale en emotionele steun aan kinderen na een geweldssituatie

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

06-11-2020

bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ShareTwitterFacebookLinkedIn

De PO-Raad, VNG, Nationale Politie en Veilig Thuis zijn op verzoek van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis met elkaar in gesprek gegaan over manieren waarop kinderen na een geweldssituatie steun kunnen ontvangen. Eén van die manieren is de aanpak Handle with care.

PO-Raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs), VNG, Nationale Politie en Veilig Thuis hebben samen gekeken naar oplossingen waarmee ze kinderen die met huiselijk geweld of mishandeling te maken hebben (gehad) sociaal en emotioneel beter kunnen ondersteunen.

Handle with care is een samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en/of leerplicht en Veilig Thuis. Politie kan daarbij aansluiten wanneer dat past bij de prioriteiten die zijn vastgesteld in de lokale driehoek. Na een geweldsincident thuis krijgt de school, voor aanvang van de schooldag, een seintje dat er in het leven van het kind iets ingrijpends heeft afgespeeld.

Na incidenten van huiselijk geweld of kindermishandeling is het belangrijk dat er sociale en emotionele steun is voor het slachtoffer. Naast de professionele hulpverlening die dan op wordt gestart, is het ook fijn als het kind terecht kan bij een vertrouwd persoon op school.

Enkele sporen die tijdens het overleg ter sprake zijn gekomen, zijn:

  • Kinderen de mogelijkheid geven hun verhaal te kunnen delen met iemand die ze vertrouwen. Dit kan bijvoorbeeld via de methode Jouw Ingezette Mentor (JIM) of een vertrouwenspersoon op school.
  • Beter gebruikmaken van de aanwezige informatie in combinatie met wetenschappelijke kennis. Zo kan beter voorspeld worden in welke gezinnen onveiligheid een risico vormt en kan betere ondersteuning geboden worden. Gemeenten nemen hierin een leidende rol, politie en onderwijs kunnen hierbij helpen.
  • School is vaak een veilige haven voor kinderen met een onveilige thuissituatie. Het is belangrijk dat scholen zich hiervan bewust zijn. Daarnaast neemt het gebruik van de vernieuwde Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld toe in het onderwijs. Hierdoor komen meldingen centraal binnen bij Veilig Thuis en kunnen er adequate stappen worden genomen.

https://www.sociaalweb.nl/nieuws/sociale-en-emotionele-steun-aan-kinderen-na-een-geweldssituatie

Afbeelding van truthseeker08 via Pixabay

Ontdek meer

Sociaal Domein

Effectieve professional

Leestijd: 3 min. Er wordt van jou als professional in het sociaal domein veel gevraagd. Effectief werken is daardoor steeds belangrijker. Steven Covey

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?