Transformeren met inbreng van inwoners – Online kennisdeelbijeenkomst over verbeteren van de gemeentelijke toegang

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Hoe houdt de inwoner zoveel mogelijk regie over zijn eigen leven en dus ook over de ondersteunende dienstverlening die nodig is? Is er ruimte voor hun ervaringskennis, ideeën en doelen om samen met professionals tot een oplossing te komen die past bij hun situatie? Want zo wordt de ondersteuning die je biedt beter passend en samenhangend, en uiteindelijk ook goedkoper, zo laat gemeente Oude IJsselstreek zien. Dat betekent daar niet ‘u vraagt, wij draaien’, maar samen in een open gesprek écht doen wat nodig en passend is. Over het onderwerp regie en zeggenschap organiseert Movisie vanuit het landelijk Verbetertraject Toegang – waarin wordt samengewerkt met de VNG, landelijke cliëntorganisaties en Werkplaatsen Sociaal Domein – een landelijke kennisdeelbijeenkomst.

Bij het verbeteren van de gemeentelijke toegang is het belangrijk dat het perspectief van de inwoner wordt meegenomen. Wanneer de eigen regie van de inwoner centraal wordt gesteld, kun je met elkaar tot betere oplossingen komen, die niet duurder hoeven uit te pakken. In de gemeente Oude IJsselstreek wordt het sociaal domein omvangrijk getransformeerd. Van beleid tot uitvoer wordt aan de hand van kernwaarden de transformatie vormgegeven. De visie is gestoeld op drie uitgangspunten: voorkomen, normaliseren en innoveren/samenwerken. De kwaliteit van leven van inwoners is leidend. Was er aanvankelijk sprake van grote tekorten, inmiddels zijn deze flink gereduceerd. In deze leerbijeenkomst horen we de ins en outs van deze beweging.

Doel van de kennisdeelbijeenkomst is om met elkaar inzichten te delen uit de gemeentelijke context om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Over de online kennisdeelbijeenkomst

 • Dinsdag 1 juni 2021, 13:00 – 15:00 uur
 • Digitale kennisdeelbijeenkomst via Zoom
 • Uitwisselen van kennis, ervaringen & inspiratie
 • Voor gemeentelijke professionals, toegangsmedewerkers, cliëntenraden, cliëntvertegenwoordigers, professionals en beleidsmakers het in sociaal domein

Programma

 • Inleiding & welkom door moderator 
 • Toelichting door Karin Sok (Movisie) op het onderwerp: ‘Waar gaat het om bij zeggenschap en eigen regie van inwoners?’
  Over de waarde en de mogelijkheden van het benutten van ervaringskennis.
 • Praktijkvoorbeeld Oude IJsselstreek: Anita Nibbelink (projectleider) en Alwin Pauptit (businesscontroller).
  De transformatie van het sociaal domein in gemeente Oude IJsselstreek speelt op verschillende niveaus: van college van B&W tot uitvoeringspraktijk. Op welke moment is de inbreng van inwoners noodzakelijk? In Oude IJsselstreek is de opvatting: er kan heel veel wel juist door iedereen te betrekken, het gesprek aan te gaan en te werken vanuit gedeelde kernwaarden. Wat zijn elementen die in Oude IJsselstreek sleutels zijn in een omslag naar meer sociale kwaliteit voor inwoners, die ook nog eens betaalbaar is? 
 • Reflectie & uitwisseling
 • Afsluiting

Je willen aanmelden hiervoor kan via onderstaande link.

https://www.movisie.nl/agenda/transformeren-inbreng-inwoners

Afbeelding van StartupStockPhotos via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?