Utrecht brengt specialistische jeugdzorg naar wijken

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

In de gemeente Utrecht wordt specialistische jeugdhulp binnenkort buurtgericht aangeboden. De aanbesteding daarvoor is zo goed als achter de rug. De Domstad zegt de eerste grote gemeente te zijn die de specialistische jeugdhulp op deze manier organiseert.

Hulp vaker thuis

Bedoeling van de buurtgerichte specialistische jeugdteams is dat hulpbehoevende kinderen, jongeren en gezinnen snellere en meer passende hulp krijgen. Ook komen er meer mogelijkheden tot samenwerking met buurtteams, scholen en huisartsen. Bedoeling is dat kinderen met een behoefte aan specialistische jeugdhulp die hulp vaker thuis of in een gezinssituatie krijgen in plaats van in een instelling. In zijn bekendmaking refereerde wethouder Victor Everhardt (jeugd, D66) dan ook aan de aangrijpende documentaire Alicia, waarin een negenjarig meisje wordt gevolgd terwijl zij drie jaar lang in instellingen wacht op een plekje in een pleeggezin. ‘In Utrecht moet Alicia thuis kunnen blijven wonen’, zei Everhardt daarover.

Doelgroep mag zegje doen

Utrecht besloot in december de specialistische jeugdhulp dichter bij huis te organiseren naar aanleiding van vier succesvolle pilots. Voor de gunning heeft Utrecht gekozen voor een dialooggerichte aanbesteding. In die procedure zijn er meerdere gespreksrondes gehouden waarbij de gemeente één op één om de tafel ging zitten met de jeugdhulpaanbieders. Daarbij mochten ook de doelgroep en andere betrokken partijen hun zegje doen. Uit de aanbesteding zijn twee samenwerkingsverbanden als winnaars uit de bus gekomen. De wijken zijn zo gelijkmatig mogelijk over de twee aanbieders verdeeld.

Lastig passende zorg te vinden

‘Het grootste verschil met de oude situatie is dat de zorg nu nog dichterbij, eenvoudiger en om het kind heen is.Ouders vinden het nu nog vaak lastig om goede en passende zorg voor hun kind te vinden, en vaak zijn er ook meerdere organisaties betrokken bij de zorg’, legt de woordvoerder van wethouder Everhardt uit. ‘Binnenkort werken professionals zoals een orthopedagoog, systeemtherapeut en gz-psycholoog in de Utrechtse buurten. Dat maakt een intensieve samenwerking mogelijk met het gezin en andere betrokkenen. De zorg kan op school, thuis of op de voetbalclub in de buurt geboden worden.’

Continuïteit

De winnaars van de aanbesteding gaan vanaf volgend jaar aan de slag. Bedoeling is dat er zoveel mogelijk sprake is van continuïteit met betrekking tot de hulpverlener en de woonplek van de jeugdige. In gevallen waarin een overdracht moet plaatsvinden, wil de gemeente dat hulpverleners en zorgaanbieders samenwerken om ervoor de zorgen dat er sprake is van een warme overdracht waarbij de cliënten zo min mogelijk verandering merken.  

www.binnenlandsbestuur.nl

Ontdek meer

Inspiratie

Sociaal werk..werkt!

Leestijd: 2 min. maandag 10 juni 2020 de online inspiratie sessie van Participe. Wil je enkele highlights van het inspiratie dialoog teruglezen, we

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?