Voer het gesprek over jouw rol als professional in het gezin

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Het gezin heeft de regie over de hulp en beslissingen neem je samen. Als professional weet je dit en in de meeste gevallen verloopt dit naar wens. Maar in sommige situaties vraagt het gezin er juist om dat jij de regie overneemt en de situatie oplost, of beslissingen neemt. En misschien zou je dat als professional op dat moment zelf ook wel willen. Hoe ga je om met dit appèl op jouw verantwoordelijkheidsgevoel?

Het helpt om bij aanvang van de hulpverlening in gesprek te gaan over rollen en verwachtingen. Als dat voor iedereen duidelijk is, kan dit richtinggevend zijn in dergelijke situaties. Hoe doe je dat?

Veilige en stevige basis

Spreek bij de start van de hulp elkaars verwachtingen uit en maak duidelijk wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van jouw handelen als professional. Dat zorgt voor een veilige en stevige basis binnen de samenwerking. Het maakt jouw handelen voorspelbaar. En vanuit een transparante rolverdeling kan het gezin gemakkelijker de regie voeren.

Rol binnen het gezin

Het is allereerst van belang om zelf goed te weten wat je eigen rol is binnen het gezin. Stel jezelf van te voren de volgende vragen waar je een duidelijk antwoord op formuleert:

  • Hoe ziet jouw werk er concreet uit?
  • Wat is de hulpvraag waar je op aansluit? Klopt die nog steeds met de huidige hulpvraag?
  • Wat zijn jouw bevoegdheden binnen jouw functie en organisatie?
  • Wat ga je doen bij zorgen over de ontwikkeling of de veiligheid van het gezin?
  • Wat heb je nodig van het gezin en de andere professionals?
  • Wanneer sluit je de hulpverlening af?

Als je het antwoord op deze vragen helder hebt, dan kun je duidelijk maken wat je kan bieden en waar de grenzen liggen. Het schept duidelijkheid in de verwachtingen die het gezin van je heeft. Ook biedt het een mooie basis voor de samenwerking met andere professionals die betrokken zijn.

Samenwerken met professionals

Het komt regelmatig voor dat meerdere professionals werkzaam zijn binnen een gezin. Alle professionals werken vanuit een andere organisatie en hebben vaak een andere functie of verantwoordelijkheid. Dit kan voor gezinnen verwarrend zijn en maakt het complexer om de regie de hebben.

Voor goede samenwerking is het belangrijk om bij aanvang van de hulpverlening kennis met zowel het gezin als ook met de andere professionals te maken. Stem met elkaar af wie wat doet en waarom. De hulpvraag van het gezin staat daarbij centraal.

Maak met elkaar duidelijk wat ieders verantwoordelijkheid en taak is, ook wat ieders verantwoordelijkheid is als de zorgen over de veiligheid van de kinderen of andere gezinsleden toenemen. Soms is het passend om met elkaar een aantal scenario’s door te nemen en op basis daarvan een plan te maken. Dit schept duidelijkheid voor het gezin én alle betrokkenen.

https://voordejeugd.nl/projecten/regie-bij-ouders-kinderen-en-jongeren/voer-het-gesprek-over-jouw-rol-als-professional-in-het-gezin-/

Afbeelding van rbalouria via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?