Wegwijzer – Het Dossier in de jeugdhulpverlening

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Het hulpverleningsdossier is bedoeld om bij te dragen aan goede zorg. Maar misverstanden en onduidelijkheden over wat er wel en niet in een dossier thuis hoort en wie het mag inzien, kunnen die goede zorg ook in de weg staan.

Daarom is er een uitgebreide wegwijzer gemaakt over de rechten en plichten rondom het dossier in het jeugddomein

Uit onderzoek onder jongeren, ouders en professionals in 2019 bleek dat er in de dagelijkse praktijk veel vragen spelen over het dossier: wat moet er in staan? Wie mag het inzien? Welke rechten hebben jongeren en ouders afhankelijk van de leeftijd van hun kind als het om het dossier gaat? En wat als er foutieve informatie in staat?

Binnen het programma Zorg voor de Jeugd werken de beroepsverenigingen samen met cliëntenorganisaties, gemeenten, jeugd(hulp)orga­nisaties en ministerie aan steeds betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Het wegnemen van knelpunten in de dagelijkse praktijk hoort daarbij.

Over de wegwijzer

In de wegwijzer wordt ingegaan op het doel van het dossier, de privacyaspecten (toepassing van de AVG), en de inhoud; wat moet er wel en niet in, van wie is het, en wat te doen met bijvoorbeeld ruwe testgegeven of beeldmateriaal. Maar ook de rechten en rechtsbescherming van de cliënt komen aan bod. Bekijk of download de wegwijzer op de site van voor de jeugd.

25 maart 2021

https://voordejeugd.nl/nieuws/wegwijzer-het-dossier-de-jeugdhulpverlening/

Afbeelding van icsilviu via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?