Dag: 15 juli 2021

Ondermijningsaanpak Oude IJsselstreek onder de loep

Vooral middelgrote en kleinere gemeenten hebben nogal eens moeite voldoende deskundigheid in huis te halen voor de aanpak van ondermijning. Gemeenten kunnen hun aanpak laten doorlichten en zo slimmer gebruik maken van bestaand bestuurlijke instrumentarium. Oude IJsselstreek nam de proef op de som. WeerbaarheidDe Onveiligheid en Ondermijning Risico Analyse (OORA) heeft aangetoond dat de gemeente …

Ondermijningsaanpak Oude IJsselstreek onder de loep Lees verder »

Factsheet: Huiselijk geweld 2021

Deze factsheet gaat over geweld in huiselijke kring. Eerst gaan we in op algemene cijfers over huiselijk geweld, vervolgens zoomen we in op enkele specifieke vormen. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. De term huiselijk verwijst naar de relatie tussen slachtoffer en pleger bijvoorbeeld …

Factsheet: Huiselijk geweld 2021 Lees verder »

De terugkeer van de samenlevingsopbouw

Het versterken van gemeenschappen is allang niet meer het domein van de opbouwwerker alleen. Verschillende soorten professionals voeren activiteiten uit op dit vlak. In deze publicatie reflecteren we op de groeiende belangstelling voor samenlevingsopbouw en brengen wij nieuwe vormen van samenlevingsopbouw in beeld. We geven een inkijkje in het dagelijks werk van vier professionals die …

De terugkeer van de samenlevingsopbouw Lees verder »

Gemeenten: stop ook energie bij langdurige bijstand

Gemeenten moeten meer aandacht besteden aan mensen die langdurig in de bijstand zitten. ‘Het is een morele verplichting om mensen niet aan de kant te laten staan’, stelt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg. Wegzakken ‘In Europa bungelen we onderaan de lijstjes als het gaat om investeren in activerend arbeidsmarktbeleid. Terwijl we enorme personeelstekorten hebben in sectoren als …

Gemeenten: stop ook energie bij langdurige bijstand Lees verder »

Stijgende kosten jeugdzorg black box voor raden

De gemeenteraden van de jeugdhulpregio Haaglanden hebben geen van allen volledig zicht op de oorzaken van de kostenstijging in de jeugdzorg. Dat stellen de rekenkamers van de betrokken gemeenten na onderzoek. De kostenstijgingen per gemeente lopen sterk uiteen. Forse kostenstijging In Westland zijn de kosten van de jeugdzorg, die via het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden voor de …

Stijgende kosten jeugdzorg black box voor raden Lees verder »

Nieuw kabinet moet reikwijdte Jeugdwet bepalen

De reikwijdte van de Jeugdwet, de beleidsvrijheid van gemeenten en überhaupt de vraag of (alle) jeugdzorg wel bij gemeenten thuishoort. Deze fundamentele vragen moet een nieuw kabinet zich stellen. Zonder expliciete grenzen aan de Jeugdwet, kunnen gemeenten nauwelijks ‘nee’ verkopen. Drie scenario’s ‘Gezien beperkte maatschappelijke tolerantie voor verschillen ligt hier een opdracht voor het rijk …

Nieuw kabinet moet reikwijdte Jeugdwet bepalen Lees verder »

Gezamenlijke aanpak jeugdwerkloosheid vastgelegd

Minister Wouter Koolmees (SZW) en minister Ingrid van Engelshoven (OCW) hebben op 6 juli met partijen in het onderwijs- en arbeidsmarktveld de gezamenlijke aanpak van jeugdwerkloosheid vastgelegd in een werkagenda voor de komende periode.  Het doel van de Aanpak Jeugdwerkloosheid is om werkloze jongeren, jongeren die hun baan dreigen te verliezen en schoolverlaters te begeleiden …

Gezamenlijke aanpak jeugdwerkloosheid vastgelegd Lees verder »

Landelijk Kenniscentrum LVB nieuwe partner in WWMJ

Het Landelijk Kenniscentrum LVB wordt een nieuwe kennispartner van de website Wijkteams werken met jeugd (WWMJ). Het Landelijk Kenniscentrum LVB is een netwerkorganisatie die kennis aanjaagt, ontwikkelt, bundelt en verspreidt voor iedereen die werkt met kinderen, jongeren of volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (lvb). Het Landelijk Kenniscentrum LVB bundelt kennis met en voor partners …

Landelijk Kenniscentrum LVB nieuwe partner in WWMJ Lees verder »

Jeugdhulppartijen slaan handen ineen voor betere continuïteit jeugdhulp

Op 1 juli ondertekenen de partijen het convenant ‘Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp‘ waarin zij afspraken maken waarmee zij voorkomen dat de jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers (tijdelijk) weg kan vallen, omdat bijvoorbeeld aanbieders in (financiële) problemen komen. Na anderhalf jaar intensieve samenwerking ondertekenen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (namens Jeugdzorg Nederland, …

Jeugdhulppartijen slaan handen ineen voor betere continuïteit jeugdhulp Lees verder »

Handreiking voor vaststelling tarief gezinshuizen

De handreiking tariefstelling gezinshuiszorg helpt gemeenten, jeugdhulpinstellingen en gezinshuizen om met elkaar in gesprek te gaan over passende jeugdhulp in gezinshuizen en het tarief dat daar bij past. De handreiking, opgesteld door Jeugdzorg Nederland, VNG, VGN en Present24, is een vervolg op de Kwaliteitscriteria voor gezinshuizen uit 2019. Op basis van de daarin vastgestelde en …

Handreiking voor vaststelling tarief gezinshuizen Lees verder »