Gemeenten zijn niet verplicht tot het organiseren van jeugdhulp in de eigen regio

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

07-08-2020

Gemeenten zijn niet verplicht een passende jeugdhulpvoorziening in de eigen regio te organiseren, aldus oordeelde de rechtbank Den Haag in een uitspraak op 5 augustus 2020.

Bastiaan Wallage & Freek Reijmerink

De stelling van de ouders van een 14-jarige jongen om te voorzien in een passend en kwalitatief toereikend zorgaanbod in de woonplaats werd door de rechtbank niet overgenomen. De zoon in casus heeft onder andere een gedragsstoornis. Hij verbleef tot voor kort op een locatie van een jeugdhulpaanbieder in de omgeving. Na sluiting van deze locatie is een vervolgplek aangeboden. De ouders vonden deze plek echter niet passend, vooral vanwege de afstand tussen de woonplaats van de ouders en de plaats van de jeugdhulpaanbieder ruim 100 kilometer verderop. Volgens de ouders kunnen zij daardoor niet in voldoende mate bij de behandeling van hun zoon betrokken zijn.

Op grond van artikel 2.3 en 2.6 van de Jeugdwet moet het college van burgemeester en wethouders (hierna: ‘het college’) ten behoeve van een jeugdige die woonplaats heeft binnen zijn gemeentevoorzieningen op het gebied jeugdhulp treffen. Daarbij is het college ervoor verantwoordelijk dat er een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod is. De Jeugdwet verplicht het college naar het oordeel van de rechtbank echter niet om in alle gevallen jeugdhulp binnen de regio te bieden. Uit de Memorie van Toelichting van de Jeugdwet volgt in dat kader dat bij gespecialiseerde zorg, zoals de zoon nodig heeft, in gevallen maar op enkele plaatsen in het land geboden kan worden. Daaraan is inherent dat zorg niet altijd binnen de regio beschikbaar kan zijn. Daarbij neemt de voorzieningenrechter wel in aanmerking dat voor het daadwerkelijk verzorgen van een jeugdhulpaanbod het college verplicht is de behoefte aan specifieke vormen van jeugdhulp in de gemeente in te schatten en ontwikkelingen in de verschillende vormen van ondersteuning te moeten bijhouden. De voorzieningenrechter concludeert dat het college hieraan heeft voldaan. Bovendien heeft het college vanaf het moment dat ouders hebben gevraagd hulp te bieden zich ingespannen bij het vinden van alternatieve jeugdhulp voor hun zoon in verband met de sluiting van de locatie waar hij tot dan toe verbleef.

Deze richtinggevende uitspraak biedt gemeenten extra duidelijkheid bij de inkoop van jeugdhulpvoorzieningen in de Regio. Weliswaar is het wenselijk dat een jeugdige jeugdhulp zoveel mogelijk binnen de regio kan krijgen, echter verplicht de Jeugdwet gemeenten niet om alle vormen van jeugdhulp binnen de regio aan te bieden. Daarbij zal vooral de aard van de voorziening, in het bijzonder de complexiteit van de te leveren jeugdhulp, van belang zijn.

Bastiaan Wallage en Freek Reijmerink zijn advocaten Zorg & Sociaal Domein bij Van Benthem & Keulen.

Op 1 oktober geeft Bastiaan Wallage de cursus Afbakening zorgspecifieke wetgeving. Tijdens de deze cursus geeft Bastiaan inzicht in de wet- en regelgeving, alsmede actuele jurisprudentie. De cursus geeft een relevant overzicht van de aanspraken op grond van de Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet. Bent u geї​nteresseerd? Bekijk hier het volledige programma.

ECLI:NL:RBDHA:2020:7321https://www.sociaalweb.nl/partners/van-benthem-keulen

https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/gemeenten-zijn-niet-verplicht-tot-het-organiseren-van-jeugdhulp-in-de-eigen-regio

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?