Jeugdzorg moet meer doen aan suïcidepreventie

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

In de volkskrant is op donderdag 27-02 de uitkomsten van inspectieonderzoek gepubliceerd nav suïcide in de jeugdzorg. De inspectie roept op tot meer preventie. Graag horen wij welke preventieve maatregelen werken en succesvol zijn. Ook brengen we de voorlichtingen in de regio Overijssel van o.a. Yarin jeugdhulp onder de aandacht. Welke voorbeelden heb jij?

Bron: Volkskrant

NIEUWS SUÏCIDE IN JEUGDZORG

Inspectie: Jeugdzorg moet meer doen aan preventie suïcide

Jeugdzorginstellingen moeten meer aandacht schenken aan het voorkomen van suïcide, onder meer door de signalen ervan beter te herkennen. Deze conclusies trekt de Inspectie in haar onderzoek naar de suïcide van een 14-jarig meisje in een gesloten jeugdzorginstelling.Charlotte Huisman27 februari 2020, 5:00

Een portret van Kiemtie. Beeld RV

‘Daarnaast moet de zorg voor de meest kwetsbare jongeren meer toegesneden worden op het individu, zegt Korrie Louwes, hoofdinspecteur jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. ‘Nu is deze zorg vaak niet passend.’

Door frequente personeelswisselingen ontbreekt het veel jongeren die langdurig in de jeugdzorg zitten aan een vertrouwenspersoon. Ook worden deze jongeren te vaak doorgestuurd van instelling naar instelling. Hierdoor ontbreekt een ‘helikopterview’ op hun leven. Bovendien wordt te weinig geluisterd naar wat de jongere zelf wil.

 In 2019 waren er 18 meldingen van suïcides in de jeugdzorg, waarvan vier in gesloten instellingen. Dat is aanzienlijk meer dan de 12 meldingen in het jaar er voor. Maar ongeveer evenveel als in het piekjaar 2017, toen 19 jongeren in de jeugdzorg zich van het leven beroofden, waarvan vijf in een gesloten instelling. Het aandeel suïcides van jongeren in de jeugdzorg is ongeveer 30 procent van het totale aantal onder tieners.

Meldingsplicht

Sinds 2015 zijn jeugdzorginstellingen verplicht suïcides te melden bij de Inspectie. Sinds die meldingsplicht doet de Inspectie onderzoek naar zelfdodingen in de jeugdzorg. Vooral om te bezien of er structurele tekortkomingen zijn in zorg. En te kijken of er maatregelen te nemen zijn om het aantal zelfdodingen terug te brengen. Een van de geconstateerde knelpunten is dat veel instellingen zijn gespecialiseerd in de behandeling van één probleem terwijl veel jongeren die langdurig in de jeugdzorg zitten er juist meerdere hebben.

‘Gebrek aan continuïteit is een probleem in de hele jeugdzorg’, zegt een woordvoerder van Leger des Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, in reactie op de kritiek van de Inspectie. ‘De hele branche kent een groot verloop van personeel. Dat heeft te maken met de enorme werkdruk en de groeiende complexiteit van problemen in gezinnen. Dat maakt het werken met jongeren en gezinnen die veel problemen tegelijkertijd hebben, erg ingewikkeld.’

Het gebrek aan passende zorg – met wachtlijsten en veel doorverwijzingen – wordt ook als knelpunt genoemd in een vorige maand verschenen onderzoek naar de achtergronden van de suïcides onder tieners, uitgevoerd door 113 Zelfmoordpreventie. Volgens de onderzoekers kan dit leiden tot een toenemend gevoel van hulpeloosheid onder de jongere die hulp vraagt. Ouders vinden dat de zorg te zeer in protocollen is gegoten en te weinig uitgaat van het individu.Zij willen graag meer betrokken zijn bij de zorg, ook als hun kinderen 18 worden.  Ook vinden zij dat er te veel wisselingen zijn onder hulpverleners.

HULPLIJN

Wilt u praten over zelfdoding of wilt u hulp op dit gebied? Bel 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 of neem contact op via 113.nl

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?