Sterk Sociaal Werk: drie triggers om te leren en te verbeteren

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

Hoe ga jij om met uitdagingen en de hectiek in je werk? We weten dat het belangrijk is om te blijven leren en professionaliseren. Maar wat ondersteunt daarbij nou echt? Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk wil een bijdrage leveren aan het vakmanschap van sociaal werkers. Movisie vroeg drie sociaal werk organisaties naar hun ervaringen met dit Kwaliteitslabel en vertaalde die ervaringen naar aanbevelingen voor andere organisaties.

Urgente vraagstukken in de praktijk en vragen van cliënten zijn vaak een sterke trigger om te leren en verbeteren. Maar ook het werken aan het Kwaliteitslabel zet aan tot regelmatig leren en verbeteren. Vanuit de organisatie kunnen prikkelende vragen worden gesteld die uitdagen tot reflectie.

De drie sociaal werk organisaties Versa, MEEVivenz en SWWH werk(t)en met het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Versa en MEEVivenz zijn getoetst door een externe certificerende instantie en door middel van een intercollegiale toetsing. MEEVivenz heeft vanwege een fusie inmiddels gekozen voor het behalen van een ander keurmerk. We hebben de ervaringen van deze drie organisaties vertaald in aanbevelingen, waarbij we linken naar praktische tools. Deze aanbevelingen hebben we besproken met kwaliteitsfunctionarissen in een online bijeenkomst, georganiseerd door Sociaal Werk Nederland.

De uitspraken in dit artikel zijn afkomstig van de geïnterviewden en van de deelnemers aan de bijeenkomst.

Aanbeveling 1: Sluit aan bij urgente praktijkvraagstukken

Vast bekend, maar lang niet altijd gepraktiseerd: door aan te sluiten bij praktijkvraagstukken van sociaal werkers die echt bij hen leven, sluit je aan bij hun intrinsieke motivatie om hun werk te verbeteren en hierover te leren. Een voorbeeld: ‘De jongerenwerkers in onze organisatie hadden het idee dat ze altijd maar volgend moesten zijn aan de visie van de politie. Ik signaleerde dit en adviseerde de jongerenwerkers om hun visie op papier te zetten. Dit resulteerde in het boekje ‘Visie op jongerenwerk: samen, sterk, stimuleren, steunen’. De jongerenwerkers deelden en ontwikkelden op deze manier hun visie op hun werk en leerden deze ook helder te verwoorden naar de politie toe.’

In de online tool Leren in sociaal werk staan bij diverse praktijksituaties gerichte leeractiviteiten beschreven. Sociaal werkers kunnen selecteren welke praktijksituaties zij herkennen en kiezen uit de reeks van leeractiviteiten die hen een stap verder kan helpen.

Versa werkt met vier vragen die medewerkers aanzetten tot reflectie én actie in hun eigen praktijk.

Aanbeveling 2: Zorg voor terugkerende aandacht voor leren en verbeteren

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk biedt concrete aanknopingspunten om verbeteringen in het werk door te voeren. De verbetercyclus van Plan-Do-Check-Act (PDCA) is verwerkt in alle normen van het Kwaliteitslabel. Organisaties worden aangezet om aan de slag te gaan met verbeteracties. De PD verloopt in de praktijk vaak soepeler dan de CA. Het Kwaliteitslabel stimuleert juist een doorgaande cyclus van leren en verbeteren.

PDCA

Aanbeveling 3: Gebruik prikkelende vragen en stel ze regelmatig

Binnen Versa wordt met vier vragen gewerkt die medewerkers aanzetten tot reflectie én actie:

  1. Wat gaat goed?
  2. Wat gaat zo goed dat je het zou willen delen met een ander?
  3. Wat gaat nog niet zo goed en wat kun je er zelf aan doen?
  4. Wat gaat nog niet goed, wat redden we zelf niet, wie hebben we dan nodig en waarom?

Door deze vragen periodiek te stellen, gaat het in het dna van de medewerkers zitten. De kracht van herhaling gaat werken.

21 december 2020

https://www.movisie.nl/artikel/sterk-sociaal-werk-drie-triggers-om-te-leren-te-verbeteren

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?