Dag: 8 juli 2021

Social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling van start

Impactvolle quotes laten zien dat je er niet alleen voor staat. Onzekerheid en angst Hoewel driekwart van de Nederlanders het vanzelfsprekend vindt om in actie te komen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling, houdt handelingsverlegenheid ongeveer de helft van alle Nederlanders tegen. Angst en onzekerheid zijn de belangrijkste drempels voor handelen. Onzekerheid over …

Social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling van start Lees verder »

Hoe werken vooruitstrevende gemeenten aan vrijwilligerswerkbeleid?

In veel gemeenten is er geen apart vrijwilligersbeleid. Het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligers is onderdeel van een breder beleidsplan. Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), moet een gemeentebestuur regelmatig een plan op te stellen met beleidsvoornemens om vrijwilligers te ondersteunen. Een actuele visie, ambitie en strategie is echter vaak afwezig of verouderd. Voor het …

Hoe werken vooruitstrevende gemeenten aan vrijwilligerswerkbeleid? Lees verder »

Podcastserie Wij in de wijk: werken aan leefbare wijken en buurten

Sterke wijken, waar mensen zich prettig voelen, goed samenleven en elkaar ondersteunen als dat nodig is. Hoe krijg je dat voor elkaar? In het meerjarige project Wij in de Wijk zoekt Movisie naar antwoorden op deze vraag. In een nieuwe, vierdelige podcastserie gaan Lou Repetur, Simon Timmerman en Jasper van de Kamp van Movisie in …

Podcastserie Wij in de wijk: werken aan leefbare wijken en buurten Lees verder »

‘Waarom moet iemand komen bewijzen dat de stofzuiger kapot is?’

Participatielezing De mens centraal in de bijstand ‘Dit brengt de bijstand verder richting letterlijk bij-staan.’ Zo luidde de verheugde reactie op 17 juni na afloop van de Participatielezing van socioloog Thomas Kampen. In een even scherpe als schrijnende analyse belichtte hij wat er mis is. Om van daaruit aan te geven hoe het beter kan: …

‘Waarom moet iemand komen bewijzen dat de stofzuiger kapot is?’ Lees verder »

Het lokale team: de juiste professional op de juiste plek

De handreiking ‘De juiste professional op de juiste plek in het lokale team’ gaat in op de competenties van professionals die werken in en met de lokale teams.  In 2019 verscheen het KPMG-rapport Basisfuncties voor lokale teams in kaart (Rijksoverheid.nl), over de inrichting van lokale teams. Dat rapport richtte zich vooral op gemeentelijke beleidsmakers en beslissers. De …

Het lokale team: de juiste professional op de juiste plek Lees verder »

SCP: deel van thuiswonende ouderen ontvangt te weinig passende zorg

Een deel van de thuiswonende ouderen ontvangt niet of te weinig passende zorg, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een vandaag verschenen rapport. Ruim 1,2 miljoen 75-plussers wonen in Nederland zelfstandig. Over het algemeen redden zij zich goed, maar een deel wordt belemmerd door ‘hardnekkige’ knelpunten. De overheid wil dat ouderen langer thuis …

SCP: deel van thuiswonende ouderen ontvangt te weinig passende zorg Lees verder »

Sociaal domein heeft baat bij een rechtvaardige en duurzame verzorgingsstad

Om de verwachtingen bij de decentralisatie van het sociaal domein alsnog waar te maken, is meer dan extra geld nodig. Stevige lokale plannen en ruimte voor samenwerking in de uitvoering. De  verzorgingsstad 2.0 biedt daarvoor perspectief. De decentralisatie van het sociaal domein betekende een omvangrijke taakverzwaring voor gemeenten. Vanaf januari 2015 werden ze verantwoordelijk voor …

Sociaal domein heeft baat bij een rechtvaardige en duurzame verzorgingsstad Lees verder »

‘Jeugdbescherming is toe aan verandering’

De manier waarop de jeugdbescherming omgaat met rapportages schaadt ouders en kinderen. Dat is de teneur van publicaties in verschillende media over de kwaliteit van de jeugdbescherming. Er zijn fundamentele veranderingen nodig in het ingewikkelde systeem van de jeugdbescherming, zegt ook Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘In dat systeem kunnen gezinnen gemangeld raken.’ …

‘Jeugdbescherming is toe aan verandering’ Lees verder »

Situatie in de jeugdbescherming: verbeterd maar nog steeds kwetsbaar

Kinderen die jeugdbescherming nodig hebben, moeten snel geholpen worden. Op veel plekken in het land gaat dat beter dan in oktober 2020 en krijgen kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel direct een vaste jeugdbeschermer. Maar dit geldt nog niet overal. Daarnaast lukt het voor een derde van deze kwetsbare kinderen nu nog niet om tijdig passende hulp te organiseren. …

Situatie in de jeugdbescherming: verbeterd maar nog steeds kwetsbaar Lees verder »