Dag: 6 mei 2021

‘Coronacrisis zet kinderrechten onder druk’

De coronacrisis vergroot bestaande problemen in het jeugdbeleid. Zo moeten steeds meer kinderen wachten op jeugdhulp, op passend onderwijs of op het besluit of ze in Nederland mogen blijven. Dat staat in de rapportage ‘Kinderrechten in Nederland’ van het Kinderrechtencollectief. Goede zorg en passend onderwijs zijn niet voor alle kinderen in Nederland bereikbaar. Door de …

‘Coronacrisis zet kinderrechten onder druk’ Lees verder »

Platform Vakmanschap: Samen steeds beter worden

Om goede ondersteuning of hulp aan jeugd en ouders te bieden, werken professionals aan vakmanschap en professionalisering. Leren doen zij dagelijks op de werkvloer, in interactie met kinderen, ouders en jongeren en samen met collega’s. Daaromheen zijn tal van initiatieven en organisaties actief om het leren te ondersteunen. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft het afgelopen jaar …

Platform Vakmanschap: Samen steeds beter worden Lees verder »

‘Deze gemeenten lukte het wél om de jeugdhulp te veranderen zonder dat het financieel uit de hand liep’

Onderzoek naar transformatie jeugdhulp in vijf gemeenten Op 1 januari 2015 ging de nieuwe Jeugdwet in en daarmee werd de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp overgeheveld van de provincie naar de gemeenten. De belangrijkste gedachte achter deze verandering was dat de jeugdhulp dichtbij de gezinnen moest worden georganiseerd. Minder verkokering, meer preventief werken en integrale hulp …

‘Deze gemeenten lukte het wél om de jeugdhulp te veranderen zonder dat het financieel uit de hand liep’ Lees verder »

Pilot ‘kind en gezin’ net gestart en nu al trots op de samenwerking

De psychologenpraktijken in gemeente Beuningen signaleerden dat als de huisarts jongeren aan hen doorverwijst, er vaak van alles speelt rondom het kind. De kans op een succesvolle behandeling wordt daardoor beperkt. Er is dan ook begeleiding nodig. Tijdens een jaarlijkse evaluatie vroegen zij zich af of het Sociaal Team hierin iets kon betekenen. En zo …

Pilot ‘kind en gezin’ net gestart en nu al trots op de samenwerking Lees verder »

‘Populatieperspectief’ cruciaal bij aanpak gezondheidsverschillen

Hoe zorg je dat een complex probleem als het verkleinen van gezondheidsverschillen wordt aangepakt? Een integrale aanpak, waarbij alle deelnemers in een vroeg stadium worden betrokken, is hierbij cruciaal. Hoogleraar publieke gezondheid Karien Stronks: ‘We zoeken het vaak in een individuele aanpak, maar we moeten de bevolking in zijn geheel als patiënt zien.’ Verschillen in opleidingsniveau …

‘Populatieperspectief’ cruciaal bij aanpak gezondheidsverschillen Lees verder »

Bij Marissa Eikenaar thuis was weinig geld. ‘Armoede is gedoe, je moet overal achteraan bellen en veel regelen’

Toen haar vader het gezin verliet, was Marissa Eikenaar van de ene op de andere dag arm. Zij is een van de kinderen die in Nederland opgroeit in armoede. Nederland moet meer doen om te voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien, schrijft het Kinderrechtencollectief in een vandaag gepresenteerd rapport over de Nederlandse situatie. Een op …

Bij Marissa Eikenaar thuis was weinig geld. ‘Armoede is gedoe, je moet overal achteraan bellen en veel regelen’ Lees verder »

Kwetsbare doelgroep maakt beschermd wonen complex – gezamenlijk toezicht IGJ en Wmo-toezichthouders heeft meerwaarde; er zijn ook haken en ogen

Dat constateren de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Wmo-toezichthouders na het thematisch toezicht op voorzieningen voor beschermd wonen. De IGJ voerde samen met Wmo-toezichthouders uit tien verschillende regio’s tien toezichtbezoeken uit. Dat toezicht richtte zich op zorgaanbieders van beschermd wonen. Een van de doelen was onderzoeken hoe het staat met de kwaliteit en veiligheid van de zorg …

Kwetsbare doelgroep maakt beschermd wonen complex – gezamenlijk toezicht IGJ en Wmo-toezichthouders heeft meerwaarde; er zijn ook haken en ogen Lees verder »

Propositie ‘De winst van het sociaal domein’

In de propositie ‘De winst van het sociaal domein’ vragen de gemeenten aandacht van het rijk voor 3 opgaven: het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven. Het zijn grote opgaven die sterk met elkaar samenhangen en daarom een langjarige en niet vrijblijvende samenwerking van de overheid en alle maatschappelijke partners …

Propositie ‘De winst van het sociaal domein’ Lees verder »